Necronomicon, cea mai misterioasă carte ocultă (I)

Istoria cărtii Necronomicon este una dintre cele mai misterioase din literatura ocultă. Simpla sa posesie este un semn special al forţelor stranii pe care le puteţi avea. Este un document excepţional care vă pune în contact cu puterile care nu aparţin lumii noastre…

Ca cititor, veţi descoperi acum revelaţii inedite despre acest misterios manuscris datând, oficial, din sec VIII. În realitate, acest text este mult mai vechi, din Antichitate şi este emanat de o societate secretă care îşi trage rădăcinile din civilizaţia mesopotamiană.

Această societate secretă poseda cheile unei cunoaşteri făcând aluzie la o lume de dinainte de Potop despre care nici chiar mitologiile noastre nu au păstrat vreo amintire. Pentru a vorbi despre această organizaţie secretă, este important de a preciza că ea avea un contact urmând o tradiţie ezotorică situată în Tibet. Această tradiţie numită de mână stângă era compusă din magicieni care nu ezitau de a invoca puterile abisurilor!

Necronomicon se raportează la entităţi care au trăit înainte ca omul să apară pe Terra. Ele au evoluat pe un plan pe care îl numim eteric şi sunt acum situate pe un plan sub – atomic pe care învăţătura tibetană îl numeşte cercurile infernale. Entităţile evocate în textul Necronomicon sunt în realitate divinităţi decăzute aparţinând aspectului obscur al creaţiei.

În acelaşi timp, trebuie precizat că binele şi răul sunt o noţiune relativă! Într-adevăr, în planul evoluţiei absolute, ceea ce numim în general răul concurent, are felul său de a se desfăşura. Atingem aici un punct foarte important al evoluţiei oculte a Universului: multe fapte au fost deformate de catolicism de-a lungul istoriei sale. Astfel, noţiunea de păcat nu aparţine decât celor trei religii spuse monoteiste. Rezultă noţiunea de bine cunoscută din dualitatea bine-rău.

Această concepţie, în principal dezvoltată în religia creştină, a provocat o teribilă neînţelegere privind evoluţia lumii. Să luăm exemplul personajului Iov din Vechiul Testament. Este pus la o mare probă de Satan, dar dacă privim mai de aproape, observăm că toate aceste drame ale unor personaje nefericite sunt autorizate chiar de Dumnezeu-însuşi! Satan cere permisiunea să-l pedepsească aspru pe Iov!!!! Se menţionează o adunare între Dumnezeu şi îngeri la care este invitat Satan. Nu vi se pare straniu?

Necronomicon, cea mai misterioasă carte ocultă

Alt exemplu, cazul lui Iuda Iscariot, omul care l-a denunţat pe Iisus Christos din Nazareth. Ce ar fi devenit fără această trădare? Pentru numeroşi teologi şi fideli, Iuda simbolizează răul. Dar Iisus ştia că va fi trădat de unul dintre apostolii săi! Fără Iuda, nu ar fi existat niciun denunţ, nicio arestare, nicio crucificare… Astfel, în acest caz vedem că ceea ce se numeşte rău participă la marele plan al fiinţei supreme.

Din acestea rezultă un punct capital al evoluţiei cosmice, ceea ce numim rău participă foarte bine chiar la această evoluţie către o reîntoarcere la ultima eliberare a întregii creaţii.

Această revelaţie modifică total viziunea metafizică şi mai ales religiile ocidentale care se trag din diferite branşe ale creştinismului. Adevărul este oriunde. Este de o mare importanţă să precizăm că omul Iisus nu a vrut niciodată să fondeze o biserică dogmatică şi nici sectară. Acest mare iniţiat a aparţinut unei organizaţii iniţiatice, Essenienii, o societate secretă care poseda un exemplar din Necronomicon. Din acest motiv, ei cunoşteau ce reprezentau puternicele entităţi despre care era vorba în acest manuscris.

Acest manuscris straniu se găsea într-un loc apropiat de Qumram, locul unde s-au descoperit anumite manuscrise cu puţin înainte de 1950. Acest exemplar al lui Necronomicon coincide foarte exact cu primele manifestări de OZN-uri. Mai precis, cu faimosul caz Roswell! Se pare că fenomenul OZN are o origine diferită de ipotezele emise până acum.

Faptul de a pune în relaţie fenomenul OZN şi manuscrisul Necronomicon este de fapt ceva foarte inedit. Cartea evocă entităţi puternice aparţinând unei lumi care a precedat-o pe a noastră, există deci un abis metafizic între aceste entităţi şi lumea noastră. Or manuscrisul Necronomicon permite, prin anumite procedee de invocare, de a crea o pasarelă între lumile noastre. Aceste entităţi despre care facem vorbire au un sistem de gândire şi o filozofie foarte diferită de a noastră. De fapt, dacă noi trăim pe un glob de materie solidă, aceste entităţi acţionează plecând de la un alt plan cunoscut sub numele de plan astral. Acest plan intermediar între planul spiritual produce entităţi de orice natură evoluând pe o lume fizică (şi nu spirituală).

Arhetipurile formelor de viaţă pre-terestră locuiesc aici de la începutul creaţiei sistemului solar, înainte ca o solidificare suficientă să fi permis, progresiv, apariţia unui embrion de viaţă pe Terra.

Ceea ce înseamnă că entităţile despre care vorbeşte Necronomicon aparţin unei creaţii anterioare apariţiei Soarelui şi stelelor. Pentru a fi mai clari, să zicem că exista un alt sistem solar înaintea celui al nostru, acesta era mai puţin material, compus din materie astrală. Cu timpul, acest sistem solar a început să se solidifice. Unele fiinţe avansate din acest sistem au început să spargă relativitatea care separa existenţa acestor două sisteme solare. Sunt aceste entităţi pe care le găsim la apariţia Soarelui în sistemul nostru actual.

În această perioadă, Soarele nostru era mult mai puţin material decât actual, iată de ce entităţile din sistemul precedent au putut străbate acest pod între două lumi, una începând şi alta sfârşindu-se.

Dar, solidificându-se progresiv, sistemul nostru solar a făcut să apară planetele care sunt astăzi. Începând cu acest moment, entităţile sistemului precedent au trebuit să se cantoneze pe planul astral al sistemului nostru. Şi ele vampirizează forţele eterice şi astrale ale fiinţelor vii ale planetei noastre. Astfel, aceste entităţi puternice se pot perpetua! Dar cel mai rău lucru care ar putea să se întâmple este preluarea controlului mental al omului în scopul de a face din el un sclav în slujba planurilor lor. Acest proces este în curs de mult timp şi noi, am ajuns actual în faza finală a acestui plan misterios. Între lumea noastră şi a lor s-au produs falii. Aceste entităţi sunt dotate cu o inteligenţă ascuţită şi pot să intre uşor în mintea umană. Nu insa in ale tuturor oamenilor, iata principala lor problema. Revenind la problema Roswell, putem preciza că în acest moment aceste entităţi au contactat direct guvernul american şi s-a concluzionat un pact.
Aceste entităţi posedă într-adevăr cunoştinţe care permit de a se efectua progrese sensibile, dar numai în domeniul tehnologic. Dintr-un motiv foarte simplu, ele nu au un corp emoţional şi deci nu au sentimente. Cruditatea nu este însă o problemă pentru ele, căci acţionează doar în propriul lor interes. Acest demers straniu de colaborare cu entităţile astrale a avut loc la 13 octombrie 1946, într-o clădire situată în Zona 51 din regiunea Roswell. Au fost prezente mai multe personalităţi ale unei agenţii ultra secrete americane, specializată în cercetări parapsihologice. Şi tot aici se află prezent şi un exemplar al cărţii Necronomicon, care a fost descoperit într-o mănăstire tibetană în timpul unei expediţii organizată de un ordin nazist afiliat la misterioasa societate Thule (care l-a ajutat considerabil pe Hitler de a obţine puterea în Germania). Această expediţie a avut loc în 1937.

Ziua de 13 octombrie 1946 s-a dovedit a fi nefastă pentru destinul omenirii. Trei evocatori, înalţi iniţiaţi ai ordinului Vrill, au început atunci marea evocare a lui Necronomicon, preţ de cinci ore. La sfârşitul acestor evocări, pe alocuri înspăimântătoare, s-au infiltrat printr-o breşă de spaţiu – timp mai multe entităţi pe care le vom numi E.S.T. (Entităţi Sub-Terestre) şi s-au manifestat în lumea noastră!!

A fost o zi cu adevărat neagră pentru noi toţi. Aceste E.S.T. aveau posibilitatea de a acţiona şi de a manipula mulţi oameni obişnuiţi de pe stradă. Într-adevăr, începând cu acest moment, s-au amplificat misterele OZN-urilor. Dacă eliminăm inevitabilele erori (baloane sonde, resturi de rachetă, iluzii optice etc.), rămân numeroase cazuri în care este vorba de apariţii misterioase. Cele mai tulburătoare sunt cele transmise de piloţii de vânătoare. Aceşti oameni sunt obişnuiţi de a nu se înşela asupra fenomenelor supranaturale. Ori mai mulţi dintre ei au fost puşi în ipostaza de a se afla în faţa unor maşinării care zbura diferit total de cele create de tehnologia noastră. Mai mult, întâlnirile de gradul trei s-au produs şi se produc în continuare!

În Cabala, se face referire la schema arborelui Sephiroţilor, arborele vieţii, care descrie diferite sfere prin care necunoscutul face să emane deplin din el ansamblul creaţiei. Aceşti Sephiroţi, în număr de zece, au rolul lor în arborele distrugerii (compus din zece sfere, Kliphtote, mai puţin cunoscute, însă foarte active în zilele noastre). Sunt forţele tenebrelor din acest arbore al distrugerii. Dar ritualul lui Necronomicon, care a fost în întregime realizat la 13 octombrie 1946 la Zona 51 de lângă Roswell a activat sferele negre prin care au putut să se infiltreze E.S.T.!! Aceste entităţi provin dintr-un sistem de lumi care au precedat propria noastră Manvantara (ciclu cosmic al duratei unui Univers). Nu au avut decât să străpungă zona care desparte cele două cosmosuri şi să intre în lumea noastră, cu planul exact de a cuceri mentalul uman spre a le deveni sclavi.

Aceste E.S.T. au o cunoaştere foarte aprofundată a constituţiei umane. Experienţele pe care le-au realizat după ce au răpit bărbaţi şi femei le-au permis de a avea acces la lumea noastră materială. Pentru moment, dacă apar pe planul terestru, nu pot supravieţui decât câteva ore. Iată de ce, în timpul prăbuşirii de la Roswell, E.S.T. care au fost recuperate au fost găsite în stadiu de cadavre.

Solidificarea organismelor lor eterice antrenează rapid moartea. Astfel apariţia de farfurii zburatoare sunt proiectate plecându-se de la lumea eterică, ceea ce explică performanţele inimaginabile ale acestor maşinării, ca viraje bruşte la 90 de grade. Pe plan eteric, aceste deplasări sunt posibile. Totuşi, după un anume număr de ani, E.T.S. au posibilitatea, încă limitată, la planul nostru terestru. Acest acces le-a permis şi le permite de a studia şi uneori de a mutila corpurile umane şi animalele. Ele utilizează o substanţă extrasă din glandele sexuale ale fiinţei umane, care le permite de a se manifesta pe termen lung pe planul terestru material!

Trebuie să spunem că cele şapte chakre ale omului se găsesc în corespondenţă cu faimoasa Kundalini, această puternică energie care se ridică lent în cursul progresiei spirituale, pentru a atinge într-un final ultima chakră situată în vârful capului. De această energie E.S.T. au o nevoie vitală pentru a supravieţui în lumea noastră. Iată de ce ele se interesează, după 1947 (data apariţiei lor în forţă pe planul nostru), de organele de reproducere ale numeroaselor persoane răpite (întâlnire de al treilea tip), obiectivul lor fiind de a găsi un mijloc pentru a susţine această energie vitală în mare cantitate ca să le asigure prezenţa pe planul terestru.

Aceste entităţi sunt astăzi în măsură de a susţine această energie subtilă fără a avea nevoie de a răpi un număr mare de fiinţe umane. Astfel, ceea ce numim în termen popular farfurii zburătoare nu sunt ceea ce ne imaginăm cel mai des, adică maşinării venite dintr-un alt sistem solar, ci forme de materie eterică (materie subtilă), evoluând prin apariţie în câmpul conştiinţei martorilor.

Asta explică performanţele acestor maşinării putând efectua figuri imposibile pe planul fizic terestru. Altfel spus, trebuie ştiut că, după 1946, data evocării lor de către cei trei magi negrii din ordinul Vrill, E.S.T. pot uneori să se manifeste direct pe planul terestru prin această puternică energie, Kundalini, despre care am vorbit.

Agenţiile guvernamentale secrete din SUA, Rusia şi din majoritatea ţărilor europene cunosc despre existenţa acestei preluări de control progresiv a civilizaţiei noastre. Dar, să nu uităm că la început a fost o organizaţie secretă a armatei americane care a organizat această evocare în prezenţa iniţiaţilor din ordinul lui Vrill! Pe atunci, această organizaţie secretă purta numele de cod Majestic One. Dar cum a avut loc această întâlnire între misteriosul Ordin Vrill şi această organizaţie secretă militară americană?

Nazismul este produsul unei societăţi secrete numită Thaleha. Această societate îşi trage rădăcinile dintr-o tradiţie nordică în raport cu un continent care a existat la începutul ciclului nostru de evoluţie, un continent care a precedat Lemuria şi Atlantida. Hitler era un medium. S-a demonstrat că el era mult timp în transă din care ieşea epuizat. În realitate, iniţiaţii din societatea Thuleha acţionau în scopul de a se pune sub puterea E.S.T., printr-un ritual din Necronomicon. Marii iniţiaţi luau parţial în posesie sufletul şi corpul lui Hitler, de aceea acest om iniţial insignifiant şi laş a încarnat o vreme o fiinţă magnetică care atrăgea irezistibil mulţimea.

Toată istoria nazismului se bazează pe legăturile ocule dintre magii negrii ai societăţii Thuleha şi principalii conducători ai mişcării naţional – socialiste. Pentru conducătorii nazişti era vorba de a supune lumea întreagă cu ajutorul forţelor negre. Dar ei ignorau despre ce fel de puteri este vorba exact, iar aceste puternice entităţi erau chiar E.S.T., despre care se face referire în Necronomicon!

Va urma…

Content Protection by DMCA.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *